Naslovna > O Otto centru > Sputnik Grupa

Sputnik Grupa

Otto – centar njemačkog jezika specijalizirani je centar za njemački jezik koji djeluje kao samostalni jezični centar u sklopu Sputnik Grupe.

Vrijednosti centara članova Sputnik grupe:

KVALITETA I STRUČNOST 
Biti prepoznat od strane klijenata po kvalitetnoj organizaciji i vrhunskim rezultatima u poduci jezika.

TRAŽENI POSLODAVAC
Biti prepoznat kao najtraženiji poslodavac na području poduke stranih jezika.

VRIJEDAN PARTNER
Biti odgovoran i uspješan partner koji predanim radom konstantno doprinosi partnerskom odnosu

Sputnik Grupu čine:

Otto – centar njemačkog jezika – specijalizirani centar za poduku njemačkog jezika
otto-centar.hr

Sputnik – centar ruskog jezika – specijalizirani centar za poduku ruskog jezika
www.sputnik-centar.hr

El Puente – centar španjolskog jezika – specijalizirani centar za poduku španjolskog jezika
www.elpuente.hr

Azzurro – centar talijanskog jezika – specijalizirani centar za poduku talijanskog jezika
www.azzurro.hr

Croatian Language Academy – specijalizirani centra za poduku hrvatskog kao stranog jezika
www.cla-croatian.com

Sputnik – škola stranih jezika – škola stranih jezika specijalizirana za poduku odraslih
www.sputnik-jezici.hr

Kontaktirajte nas

OTTO – CENTAR NJEMAČKOG JEZIKA
DIO SPUTNIK GRUPE

Trg Francuske Republike 14
(ulaz sa zapadne strane)
10 000 Zagreb
+385 (0)1 376 40 34
+385 (0)91 971 44 94
Facebook
Facebook
Cjenik
Cjenik
Kontakt
Kontakt